8. februar 2018

Oljevernaksjon på Lista 27.01.2018

Utrykningsleder fra Brannvesenet Sør, Farsund dro til stedet og konstaterte at det var olje på stranden over en lang strekning. Det ble besluttet å iverksette aksjon for å få fjernet oljesølet neste morgen.

Brannvesenet Sør stilte med mannskaper fra stasjon Vanse og Farsund i tillegg til at Farsund kommune stilte med traktor og en mann. Totalt 12 mann deltok i aksjonen som strakk seg over en strekning på ca 3 km.
Det viste seg å være ganske små «klatter» av seig tung olje (2-8cm) i et belte 1-2m bredt og 3-5 meter fra vannkanten. Det indikerer at oljen har kommet inn under uværet som var et par dager tidligere.

Tilbake