Kontakt oss

IUA Vest-Agder
Jon Inge Aasen
Brannsjef BVS
90 20 21 45
IUA Midt-Agder
Jan Røilid
Brannsjef KBR
98 24 48 00
IUA Aust-Agder
Dag Svindseth
Brannsjef ØABV
92 44 78 89
Rune Hvass
Fast nestleder AA IUA
+47 900 68 450
Agder IUA
Egil Olav Knustad
Prosjektleder
95 80 00 51