Lovverk

De lover og forskrifter som legger grunnlaget for krav om beredskap mot akutt forurensning er i hovedsak Forurensningsloven (§6) og Forurensningsforskriften (§19).
Last ned dokumenter
 
Lenker til eksterne nettsider/dokumenter