Beredskapsplan

Formålet med beredskapsplanen er å sikre at Agder får en robust og slagkraftig organisasjon som har et effektivt reaksjonsapparat i tilfelle ukontrollert utslipp av oljeprodukter og kjemikalier. Beredskapsplanen skal i hovedsak vise hvordan denne type hendelser på land og i nær kystsone kan løses.
Last ned dokumenter
 
Lenker til eksterne nettsider/dokumenter